Buku Aktiviti Prasekolah Awal

KRITIS, KREATIF, INOVATIF

Menepati Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Sesuai dengan perkembangan umur kanak-kanak 4, 5 & 6 tahun melalui aktiviti bermain, bernyanyi dan bercerita. Memenuhi setiap tunjang KSPK melalui 41 judul buku yang akan menarik minat anak.