SOSIO EMOSI
Maklumat tentang perkembangan sosioemosi kanak-kanak serta panduan untuk menangani cabaran yang sering timbul dalam kalangan kanak-kanak.

Allah Kan Ada

Ramai ibu bapa sering mengajar anak-anak mereka takut kepada sesuatu: orang asing, serangga, binatang, kegelapan

Read More »

Kehilangan

Kematian merupakan satu topik yang sedikit rumit untuk disentuh kerana kanak-kanak masih lagi tidak faham

Read More »

Gajet Oh Gajet

Masalah penggunaan gajet yang berlebihan merisaukan ibu bapa pada zaman ini. Anak-anak terlalu asyik dengan

Read More »