Cepat Matematik

PRAKTIS, MUDAH, BERKESAN

Pendekatan “belajar sambil bermain” disusun untuk meneroka konsep matematik secara praktis dan ceria. Minat anak dipupuk melalui matematik yang dikaitkan dengan kehidupan harian. Keupayaan matematik anak dibentuk melalui keupayaan berkomunikasi dengan menggunakan nombor, simbol dan perkataan yang mudah difahami.

Awal Sains

SISTEMATIK, KRITIS, KREATIS

Kunci Cara Berfikir:

  1. Pendekatan eksperimen untuk meningkatkan kemahiran dan pengalaman saintifik kanak-kanak.
  2. Anak anda disusun agar membuat inkuiri, penerokaan, mereka cipta dan membuat kesimpulan melalui uji kaji yang disediakan.
  3. Anak anda akan berfikiran kreatif untuk menghadapi sesuatu permasalahan dan berkebolehan untuk menyelesaikannya melalui eksperimen saintifik.

PIL Cerdas STEM

CERIA, MUDAH, TERBUKTI BERKESAN

Keupayaan Sainstifik Secara Praktis:

  1. Keupayaan Sains, Teknologi, Kejuruteraan (Engineering) dan Matematik (STEM) kanak-kanak dipupuk melalui projek-projek yang dibuat. sendiri
  2. Panduan yang jelas untuk ibu bapa dan guru untuk membimbing anak.
  3. Kesemua projek STEM ini telah diuji rintis dengan anak-anak berumur 3-4 tahun di 19 buah taska PERMATA