Adakah anak anda masih tidak lancar membaca al-Quran?

Kini dengan...

‘Al-Barqy’ kaedah cepat membaca al-quran secepat kilat, anak anda boleh lancar membaca al-Quran

Mengapa perlu Al-Barqy

CEPAT, CERIA, TERSUSUN

Icon Kaedah-34

CEPAT

Anak anda akan mudah dan cepat mempelajari bunyi dan huruf al-Quran melalui pendekatan kata kunci yang bersifat anti lupa dan menjadi titian ingatan untuk memahami pelajaran yang baru.

Icon Kaedah-35

CERIA

Anak anda akan bersemangat dan teruja untuk belajar membaca al-Quran  kerana al-Barqy dilengkapi dengan nasyid-nasyid dan aktiviti-aktiviti pengajaran yang berkesan lagi menyeronokkan.

Icon Kaedah-36

TERSUSUN

Anak anda lebih mudah untuk memahami sesuatu pelajaran kerana pengajaran al-Barqy mengikut sistem yang tersusun.

AL-BARQY MENARIK kerana…

KEJAYAAN AL-BARQY

Anak gelandangan juga cepat belajar membaca al-Quran menggunakan kaedah al-Barqy

AL-BARQY

Kaedah Al-Barqy dilengkapi dengan panduan mengajar yang lengkap dalam setiap halaman buku teks dan buku aktiviti. Video animasi dan lagu disusun untuk membantu pembelaran anak. Kursus Kaedah Mengajar Al-Barqy juga disusun untuk ibu bapa dan guru meningkatkan kefahaman dan kemahiran untuk mengajar anak.