Adakah anak anda lemah matapelajaran Islam kerana dia tidak lancar membaca Jawi?

Kini...

Anak anda boleh lancar membaca Jawi sebelum bersekolah lagi dengan ‘Bacalah Jawi’.

Mengapa perlu pilih Bacalah Jawi?

BACALAH JAWI

Mudah, Lengkap, Berkesan

Icon Kaedah-04

MUDAH

Maklumat dan panduan yang mudah dan ringkas  pada setiap muka surat  akan  memudahkan  para guru dan ibu bapa untuk mengajar anak.

Anak mudah untuk menguasai kemahiran kerana sistem pengajarannya yang tersusun dan kemas.

Icon Kaedah-29

LENGKAP

‘Bacalah Jawi’  lengkap dengan buku teks, buku aktiviti, kad imbasan, buku bacaan bertahap, audio dan video animasi yang mengandungi lagu-lagu pengajaran.

Anak pula tidak akan bosan belajar membaca Jawi kerana bahan pengajarannya yang pelbagai.

Icon Kaedah-30

BERKESAN

Ribuan anak telah berjaya membaca sebelum bersekolah lagi menggunakan ‘Bacalah Jawi’.  Begitu juga dengan anak anda!  Ini kerana kaedah ini telah terbukti berkesan dan diguna pakai di banyak tadika di seluruh negara.

BACALAH JAWI MENARIK kerana…

BACALAH JAWI

Pakej Bacalah Jawi disusun untuk golongan yang ingin belajar dan juga mengajar membaca dan menulis jawi dari peringkat awal.

Pakej 1 hingga pakej 3 disusun sesuai untuk peringkat pendidikan awal dengan pendekatan yang ceria dengan ilustrasi dan lagu-lagu yang akan menarik minat anak. Anak anda akan lancar membaca dan menulis jawi sebelum bersekolah lagi.