Video Panduan Kawad Kaki

Buku kawad ini bertujuan untuk memberi panduan kepada jurulatih supaya dapat mengajar pegawai/kadet tatacara kawad yang betul dan dapat dilaksanakan dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab.
Selain itu, matlamat untuk melahirkan pegawai/kadet yang mempunyai disiplin diri yang kental, berpegang teguh kepada ajaran agama dan sanggup mempertahankan agama, bangsa dan negara dapat dicapai.