Adakah anak anda tidak berminat dengan subjek Matematik dan Sains?

Dapatkan...

PIL CERDAS STEM

Inovasi Pendidikan Awal STEM: Pendidikan Abad ke-21

Apakah kelebihan PIL CERDAS STEM?

MENYERONOKKAN

Anak akan seronok belajar Matematik dan Sains melalui projek yang dilakukan. Anak akan belajar engintegrasi Sains, Teknologi, Kejuruteraan(Engineering) dan Matematik (STEM) dalam projek-projek yang dibuat.

MUDAH

Guru dan ibu bapa hanya perlu mengikuti saja arahan dan panduan dalam buku panduan PIL CERDAS STEM untuk anak belajar Sains dan Matematik dengan berkesan.

TERBUKTI

Anak anda akan lebih berminat terhadap kerjaya berkaitan STEM dan terbina sikap saintifiknya setelah melalui projek STEM yang menarik. Kesemua projek STEM ini telah diuji rintis dengan anak-anak berumur 3-4 tahun di 19 buah taska PERMATA.

PAKEJ PIL CERDAS STEM LENGKAP DAN MENARIK Kerana…

“It makes learning so fun. It's not boring at all Pil Cerdas STEM actually help kids open up their world to a wider horizon, learning much more, deeper outside the textbooks!"
Marina Lee
Era Erusia Academy
"Buku Pil Cerdas STEM merupakan panduan mudah pelaksanaan projek. Cuma laksanakan 4 fasa sebagaimana yang ditunjukkan. Kita tak mungkin salah."
Chai Bee Lian
EFL Educare (M) Sdn. Bhd.

PIL CERDAS STEM

Pakel ‘PIL Cerdas STEM’ terdiri daripada buku Panduan Projek, Buku Aktiviti dan Modul Latihan Pendidik.

Terdapat 10 projek dalam pakej ini yang telah dikaji rintis dengan kanak-kanak di 19 buah taska PERMATA. Projek-projek ini telah disusun dalam bentuk modul pengajaran & pembelajaran untuk memudahkan pendidik melaksanakannya dengan anak-anak.

Anak akan lebih teruja dengan pengalaman terus daripada projek secara hands-on dan dapat membina Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) mereka.