Mudah Jawi – Buku Aktiviti Membaca & Menulis

  • Reading time:1 mins read
  • Post category:Komunikasi

Lebih Padat, Sistematik & Pelbagai Aktiviti

  • Mudah Jawi merupakan buku aktiviti Bacalah Jawi yang sesuai untuk kegunaan pelajar Sekolah Rendah.
  • Mudah Jawi mengandungi aktiviti yang padat, mencabar dan pelbagai untuk menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi.
  • Mudah Jawi menepati Standard Pembelajaran Jawi KSSR.

Related Books