5 Hikmah Penglibatan Ibu Bapa dalam Aktiviti Tadika dan Taska

Penglibatan boleh ditakrifkan sebagai usaha bersama-sama atau saling bantu-membantu antara dua pihak atau beberapa pihak. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak dapat meneguhkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak serta membantu…

Continue Reading5 Hikmah Penglibatan Ibu Bapa dalam Aktiviti Tadika dan Taska