Adakah Penggunaan Gajet dalam Pendidikan Peringkat Awal Menghasilkan Kanak-kanak yang Lebih Bijak?

Teknologi sentiasa berkembang dari semasa ke semasa. Namun demikian, apakah perkembangan tersebut memberi manfaat kepada kanak-kanak, khususnya dalam konteks pembelajaran peringkat awal kanak-kanak?  Secara umumnya, teknologi diwujudkan untuk kebaikan manusia…

Continue ReadingAdakah Penggunaan Gajet dalam Pendidikan Peringkat Awal Menghasilkan Kanak-kanak yang Lebih Bijak?