I Can Read

EFFECTIVE, COMPLETE, PARENT-FRIENDLY

I Can Read Effective Because:

 1. Phonemic Awareness – Basic sounds of English are introduced gradually.
 2. Phonics – Your child will be able to blend and segmentise written words based on the basic sound of English.
 3. Fluency and Comprehension – Simple words and sentences are introduced to nurture fluency and comprehension in reading and to help increase self-confidence

Cepat Baca

MUDAH, LENGKAP, BERKESAN

Cepat Baca Berkesan Kerana:

 1. Sesuai dengan perkembangan umur anak. Ilustrasi, pantun, dan cerita yang menarik.
 2. Kesedaran fonemik – Pengajaran kemahiran asas membaca yang terkini.
 3. Pengisian Bunyi, Pengecaman Bentuk dan Bunyi Huruf.
 4. Pemisahan Bunyi serta Pemaduan Bunyi dikembangkan menurut sistem yang tersusun.
 5. Aktiviti pelajaran, pengukuhan, dan pengayaan yang menepati garis panduan kurikulum prasekolah.

Cepat Jawi

MUDAH, LENGKAP, BERKESAN

Bacalah Jawi Berkesan Kerana:

 1. Bacalah Jawi disusun mengikut kaedah fonemik iaitu mengaitkan bentuk huruf dengan bunyi huruf yang berkaitan. Ini memudahkan pembelajaran.
 2. Maklumat dan panduan pengajaran untuk ibu bapa dan guru dalam tulisan rumi pada setiap muka surat.

Majalah Awal

MENGHIBURKAN, KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT), BERAKHLAK

Majalah Awal Menarik Kerana:

 1. Anak-anak terhibur melalui pelbagai isi kandungan bertema dan aktiviti yang menarik. Tema berbeza diperkenalkan dalam setiap isu.
 2. Anak-anak berkemahiran untuk berfikir melalui isi kandungan yang mampu mencetus daya pemikiran anak menjadi lebih kritis, kreatif dan inovatif.
 3. Anak-anak lebih berakhlak dan mampu membezakan antara yang baik dengan buruk melalui aktiviti yang mengambil kira tahap perkembangan mereka.

Mama Ceritalah

MUDAH, INTERAKTIF, KREATIF, DIDIK HIBUR

Buku Panduan Mama Ceritalah Istimewa kerana:

 1. Memudahkan ibu bapa dan guru bercerita dengan berkesan berpandukan pelbagai teknik yang terperinci dan lengkap.
 2. Anda boleh menjadi pencerita yang kreatif dan unik setelah mengaplikasikan teknik-teknik bercerita yang mengasah bakat serta meningkatkan keyakinan diri.
 3. Anak-anak terhibur sambil berkemahiran dalam mendengar, bertutur dan memahami bahasa dalam konteks bercerita.